Certifica la disponibilitat
de tot el procediment.

Disposi del seu Perfil de
Contractant personalitzat
en menys de 72 hores

Tarificació per habitants.
A partir de 790 €/alta.

Lluís Bellera i Juanmartí.
Alcalde de la Pobla de Segur.
alcalde pobla de segur "Estem molt contents amb la eina virtual que ens ha proporcionat Semic. Ens facilita molt la tasca administrativa, alhora de complir amb la normativa legal, i transparència de cara al ciutadà."

SEMIC Internet

El Perfil de Contractant per a tothom.  

Confiï en SEMIC Internet per a complir amb la llei de Contractes del
Sector Públic. Evolucioni amb nosaltres. Actualment versió 5
      
 • Com l'integraré al meu portal?
  Nosaltres ens preocupem de realitzar tota la implantació, tingui la tecnologia que tingui.
 • És fàcil de publicar contractes?
  Maximitzem la usabilitat de totes les nostres eines. És molt fàcil de navegar-hi i alhora intuitiva.
 • Si tinc dubtes al moment de fer-lo servir?
  Posem al seu abast un manual de funcionament. I també pot contactar amb el nostre departament de suport per email o via telefònica.
 • Funciona per diversos òrgans?
  Sí. Cada òrgan contractant té la seva pàgina pròpia amb els seus usuaris.
 • Verifica fefaentment la data d'inici de la publicació ?
  Si, no només la verifica amb el segell temporal i la signatura digital, sinó que també certifica i audita la disponibilitat de la contractació a Internet durant tot el procediment.

Algunes referències:ajuntament lleida
ajuntament vic ajuntament sta margarida monbui
consell pla urgell Consell Pallars Sobira
 

SEMIC Internet - 902 109 120 - comercial@perfildecontractant.cat