Documentació tècnica

Posem a la vostra disposició la documentació sobre el  producte del Perfil de Contractant.


Documentació en català.

- Fulla de producte Perfil de Contractant v5 Gener de 2011 (pdf, 504 Kb)

Documentació en castellà.

- Hoja de producto Perfil de Contratante v5 Enero de 2011 (pdf, 505 Kb)