Preguntes freqüents 

 • Què és e-Contract - Perfil de Contractant de Semic Internet ?
  e-Contract és la plataforma desenvolupada per Semic Internet per donar compliment a la nova normativa de contractacions. És un espai en la web que han de tenir totes les administracions públiques, on hi han de mostrar la informació sobre la contractació administrativa, així com els anuncis de licitació i les adjudicacions tant provisionals com definitives.

 • Quina és la llei que ho regula ?
  Està regulat en l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre de contractes del sector públic.

 • És obligatori per a tothom ?
  La llei va entrar en vigor l’1 de maig del 2008. La llei estableix l'obligació per tots els òrgans de contractació de les Entitats del Sector Públic de disposar d’un sistema d'informació de la seva activitat contractual a Internet.

 • A què ens obliga ?
  L'espai on es publiqui la informació del perfil ha de ser visible i ha d'estar accessible als ciutadans (Llei 11/2007).
  Les publicacions en aquest espai han de  disposar d'un dispositiu informàtic que garanteixi de forma fefaent la data i hora de l'inici de la seva publicació a la web.

 • Quina és la informació que s’ha de proporcionar en el perfil ?
  Segons el principi de transparència al que estan sotmesos tots els ens i de caràcter obligatori: l’adjudicació provisional, de manera voluntària s’han de penjar també els anuncis previs, els plecs de clàusules tant tècnics com particulars, els contractes adjudicats, els procediments de contractació anul·lats, les modificacions dels contractes en execució, la liquidació del contracte, el compliment dels terminis ... és a dir, tota la informació relativa al contracte per a que tots els ciutadans puguin conèixer, de forma transparent, el comportament dels Poders adjudicadors en la gestió de la contractació del Sector públic.

 • Què certifica el Perfil de Contractant de Semic Internet ?
  e-Contract certifica tant el moment d’inici de la publicació com la disponibilitat d’aquesta a Internet mentre duri la contractació.

 • Com certifica eContrac tot el procediment ?
  e-Contrac posa el segell temporal en el moment de publicació a tota la contractació i a partir d’aquest moment realitza un servei de custòdia de les dades realitzant consultes de disponibilitat i realitzant segells temporals cada vegada.

 • Quin segell temporal es fa servir ?
  e-Contrac fa servir el segell temporal que ofereix l’Agencia Catalana de Certificació (CATcert) homologada pel Ministeri d’Indústria.

 • Com signo les contractacions ?
  No es necesàri disposar de cap eina addicional a e-Contract. Disposant d’un certificat digital (TCAT, CamerFirma, ...) l'eina li permetrà signar els documents i contractacions online.

 • Com s’integra a la web que ja disposo ?
  No es requisit cap tipus de tecnologia, ni maquinària ni programació, ja què e-Contract s’executa en mode servei web i només heu de posar un enllaç a la vostra web, de la resta ens encarreguem nosaltres.

 • Quant de temps es triga en tenir-ho tot funcionant?
  En menys de 72 hores el seu perfil podrà estar funcionant.

 • Com ho verifica el licitador tot això ?
  e-Contract dóna eines a la part pública per a que qualsevol ciutadà pugui veure tot el procés d’una contractació i pugui validar la signatura dels documents i els segellats de temps.

 • En quina tecnologia s’ha desenvolupat?
  Està programat en ASP i en ASP.NET. Les bases de dades estan en SQL Server. Per les signatures i segells temporals es fan servir eines de CATCert.

 • I si tinc més d’una seu electrònica ?
  A e-Contract es poden posar tantes seus electròniques com es tinguin, a més a més, cada seu pot tenir la seva personalització diferenciada de la eina.